Калий хлористый, хлорид калия, калимаг, калимагнезия, сульфат калия


Продавец: ПЕДАШ ЯРОСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, ФЛ-П
Телефон: (098) 3086339
г. Черкассы, Черкасская обл.
Все товары этого продавца (4)


Заказать
Описание товара
Калій хлористий, хлорид калію, калію хлорид (60%)
Зовнішній вигляд: спресовані гранули неправильної форми сірувато-білого або різних відтінків червоно-бурого кольору або великі кристали сірувато-білого кольору.
Використовується в основному в сільському господарстві як мінеральне добриво, частина переробляється на їдкий калій, бертолетову сіль, вуглекислий калій і ін з’єднання, що застосовуються в різних галузях промисловості: скляній, парфумерній, лакофарбовій, шкіряній, фармацевтичній та ін.
Калій хлористий — найпоширеніша форма калійних добрив, придатна для застосування під всі основні сільськогосподарські культури — зернові, овочеві, кормові, плодово-ягідні. До переваг калію хлористого відноситься висока концентрація поживної речовини, легка засвоюваність калію рослинами.
Калійні добрива — джерело доступного для рослин калію, без якого рослини не в змозі нормально рости і плодоносити. Калій також дає рослинам те, що не в змозі дати інші поживні речовини. Практично всі фази росту і дозрівання рослин залежать від забезпечення їх калієм. Калійні добрива можуть безпосередньо вноситися в землю або ж механічно або хімічно змішуватися з іншими поживними речовинами.
Калій хлористий є виключно важливим за своєю функціональністю мінеральним калійним добривом, калій учасник основних процесів росту рослини. Споживання калію рослинами у мінеральному живленні значно більше, ніж інших елементів, особливо це стосується сільськогосподарських культур, які утворюють велику кількість цукру, крохмалю, жиру, в них частка калію становить до 8%.
Калійні добрива знижують відсоток надходження нітратів і радіонуклідів, сприяють кращому засвоєнню азоту, утворенню білка і т. д. Слід зазначити також, що застосування калійних добрив є потужним фактором росту кореневої системи, особливо у плодових дерев і ягідних чагарників.
Найбільш вимогливі і дають найбільш високий ефект від застосування калію хлористого наступні культури культури — картопля, цукровий буряк, ячмінь, соняшник, гречка, просо, деякі види овочів.
Багаторічні агрохімічні досліди в залежності від типу грунтів і погодних умов виявили наступні показники прибавки врожаю при внесенні калію хлористого: по картоплі 25 — 120 ц / га, кормових буряків 50 — 210 ц / га, озимої пшениці 3 — 7 ц / га, ячмінь 3 — 8 ц / га.
Хлористий калій отримують з руди в шахтах, що знаходяться глибоко під землею, або ж з закачуваних під землю розсолів, за допомогою розчинення та подальшої переробки на поверхні. У своєму готовому вигляді хлористий калій являє собою гранульований мінерал різного розміру та об’єму. Його колір варіюється від білого до червонувато-рудого, в залежності від залишку в ньому після переробки оксидів і гідроксидів заліза і глинистих мінералів.
Рекомендовані норми внесення:
Хлористий калій і калійні солі містять велику кількість хлору, а тому їх рекомендується вносити в грунт з осені.
Хлор вимивається опадами, а калій добре поглинається грунтом. На грунтах з достатнім запасом вологи калійні добрива можна вносити і рано навесні під обробіток грунту, а також у вигляді підживлень. Середня норма внесення хлористого калію під осінню обробку для овочевих культур 100-200 г на 10 кв. м, при підкормках. рано навесні 25-35 г. При повторній підгодівлі більш дорослих рослин дозу збільшують удвічі. Норма внесення калійних солей в півтора-два рази більше, ніж хлористого калію. Змішувати ці добрива можна з усіма азотними, фосфорними та іншими добривами, але незадовго до внесення в грунт. Під картоплю і помідори добрива з вмістом хлору вносити не рекомендується.
Не утворює токсичних сполук на повітрі, негорючий, пожежо-і вибухобезпечний.
Поставка хлориду калію здійснюється залізничним і автотранспортом в розфасованому вигляді — в мішках або в м’яких контейнерах типу «big-bag».

Калімагнезія, калій магнезія - концентроване мінеральне добриво. До складу калімагнезії входять калій, магній і сірка у вигляді сульфатів. Добриво калій магнезія має високу розчинність і швидко засвоюється рослинами. Каліймагнезія має низький вміст хлору (макс. 3%). Таким чином, це ідеальне джерело калію, магнію та сірки для рослин, чутливих до солі і хлору, таких як фрукти, овочі, виноград, хміль, картопля, соняшник і лісові дерева. Калій магнезія ефективна на всіх типах грунтів, незалежно від pH. На легких грунтах калімагнезія повинна застосовуватися навесні, щоб уникнути потенційної втрати поживних речовин протягом зими. Застосування добрива калій магнезія також можливо для використання в системах органічного землеробства.
Склад добрива калімагнезія:
Калій, розчинний у воді, (К2О) 30%
Магній, розчинний у воді, (MgО) 10%
Сірка, розчинна у воді, (S) 17%
Хлор (Сl)

Калімаг — гранульоване або порошкоподібне добриво з рожевим або сіруватим відтінком. Калімаг містить в перерахунку на суху речовину: К2О — 26-30 %, MGO, відповідно, 4-6 %. Спільна присутність калія і магнія у складі одного добрива має важливе агрономічне значення. Роздільне внесення калійних і магнієвих добрив зважаючи на нерівномірність їх розподілу в грунті знижує врожайність в порівнянні із спільною їх присутністю у складі добрива калімаг. Калімаг ефективно діє на всіх грунтах і під всі основні сільськогосподарські культури. Особливо ефективний вплив добрива для культур, продуктивною частиною яких є вегетативна маса і коренеплоди – для капусти, зелених овочів, буряка, моркви, редису, петрушки, селери, і для всіх кормових культур, а також на лугах і пасовищах завдяки корисній дії калія і магнія. Калімаг значно підвищує врожайність кормових культур, що обробляються на зелений корм і силос, на сінокосах і пасовищах, покращуючи хімічний склад і поживність кормів. Стосовно культур картоплі, соняшнику, кормового буряка, капусти, вівса і рапсу (як зимових кормів), силосних культур: змішаного посіву «горох-овес-соняшник», застосування калімагу краще стандартного хлористого калію, як в плані підвищення врожайності, так і для підвищення харчової цінності культур. Рослини соняшнику і картоплі не нагромаджують натрій, а для вівса, кормового буряка і капусти домішка натрію є корисною, присутність магнію значно підвищує харчову цінність. Накопичення хлор-іону в грунті значно менше, ніж при використанні низькопроцентних хлоровмістних калійних солей. Точні норми внесення добрива калімаг визначають з врахуванням забезпеченості грунту калієм і його винесення запланованим урожаєм. Вапнування грунтів, внесення торфу, азотних і фосфорних добрив, мікроелементів, підвищують дію калій магу. Раціональне використання калімага в сільськогосподарських підприємствах, фермерських і селянських господарствах, в любительському садівництві і городництві дозволяє підвищити врожайність сільськогосподарських культур і поліпшити їх якість. Калімаг застосовується восени під основне внесення, а також навесні під культивацію і кореневу підгодівлю.

Сульфат калію, калій сірчанокислий - це цінне калійне добриво без вмісту хлору, фізіологічно кисле (рН-4), розчиняється у воді. Рекомендується до внесення під всі культури, особливо чутливі до хлору. Сульфа калію гарне добриво для овочевих культур, для застосування в теплицях. Наявність сірки робить це добриво дуже цінним для внесення під хрестоцвіті, бобові та інші культури, які позитивно реагують на добрива з вмістом сірки.

Калий хлористый, хлорид калия, калия хлорид (60%)
Внешний вид: спрессованные гранулы неправильной формы серовато-белого или различных оттенков красно-бурого цвета или крупные кристаллы серовато-белого цвета.
Используется в основном в сельском хозяйстве как минеральное удобрение, часть перерабатывается на едкий калий, бертолетовую соль, углекислый калий и др. cоединения, применяемые в различных отраслях промышленности: стекольной, парфюмерной, лакокрасочной, кожевенной, фармацевтической и др.
Калий хлористый — самая распространенная форма калийных удобрений, пригодная для применения под все основные сельскохозяйственные культуры — зерновые, овощные, кормовые, плодово-ягодные. К преимуществам калия хлористого относится высокая концентрация питательного вещества, легкая усвояемость калия растениями.
Калийные удобрения — источник доступного для растений калия, без которого растения не в состоянии нормально расти и плодоносить. Калий также дает растениям то, что не в состоянии дать другие питательные вещества. Практически все фазы роста и созревания растений зависят от обеспечения их калием. Калийные удобрения могут напрямую вноситься в землю или же механически либо химически смешиваться с другими питательными веществами.
Калий хлористый является исключительно важным по своей функциональности минеральным калийным удобрением, калий участник основных процессов роста растения. Потребление калия растениями в минеральном питании значительно больше, чем других элементов, особенно это касается сельскохозяйственных культур образующих большое количество сахара, крахмала, жира, в них доля калия составляет до 8%.
Калийные удобрения снижают процент поступления нитратов и радионуклидов, способствуют лучшему усвоению азота, образованию белка и т. д. Следует отметить также, что применение калийных удобрений является мощным фактором роста корневой системы, особенно у плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Наиболее требовательные и дающие наиболее высокий эффект от применения калия хлористого культуры — картофель, сахарная свекла, ячмень, подсолнечник, гречиха, просо, некоторые виды овощей.
Многолетние агрохимические опыты в зависимости от типа почв и погодных условий выявили следующие показатели прибавки урожая при внесении калия хлористого: по картофелю 25 — 120 ц/га, кормовой свеклы 50 — 210 ц/га, озимой пшеницы 3 — 7 ц/га, ячменя 3 — 8 ц/га.
Хлористый калий получают из руды в шахтах, находящихся глубоко под землей, или же из закачиваемых под землю рассолов, посредством растворения и дальнейшей переработки на поверхности. В своем готовом виде хлористый калий представляет собой гранулированный минерал различного размера и объема. Его цвет варьируется от белого до красновато-рыжего, в зависимости от остатка в нем после переработки оксидов и гидроксидов железа и глинистых минералов.
Рекомендуемые нормы внесения:
Хлористый калий и калийные соли содержат большое количе­ство хлора, а поэтому их рекомендуется вносить в почву с осени.
Хлор вымывается осадками, а калий хорошо поглощается почвой. На почвах с достаточным запасом влаги калийные удобрения мож­но вносить и рано весной под обработку почвы, а также в виде подкормок. Средняя норма внесения хлористого калия под осеннюю обработку для овощных культур 100—200 г на 10 кв. м, при под­кормках. рано весной 25—35 г. При повторной подкормке более взрослых растений дозу увеличивают вдвое. Норма внесения калий­ных солей в полтора-два раза больше, чем хлористого калия. Смешивать эти удобрения можно со всеми азотными, фосфорними и другими удобрениями, но незадолго до внесения в почву. Под картофель и помидоры удобрения с содержанием хлора вносить не рекомендуется.
Не образует токсичных соединений на воздухе, негорюч, пожаро— и взрывобезопасен.
Поставка хлорид калия осуществляется ж/д и автотранспортом в расфасованном виде — в мешках или в мягких контейнерах типа «big-bag».

Калимагнезия, удобрение калиймагнезия ( калий магнезий )-K:Mg:S 30:10:17
Калий магнезия - концентрированное минеральное удобрение. В состав калимагнезии входят калий, магний и сера в виде сульфатов. Удобрение калий магнезия имеет высокую растворимость и быстро усваивается растениями. Калиймагнезия имеет низкое содержание хлора (макс. 3%). Таким образом, это идеальный источник калия, магния и серы для растений, чувствительных к соли и хлору, таких как фрукты, овощи, виноград, хмель, картофель, подсолнечник и лесные деревья. Калий магнезия эффективна на всех типах почв, независимо от pH. На легких почвах калимагнезия должна применяться весной, чтобы избежать потенциальной потери питательных веществ в течение зимы. Применение удобрения калий магнезия также возможно для использования в системах органического земледелия.
Состав удобрения калимагнезия:
Калий, растворимый в воде, (К2О)30 %
Магний, растворимый в воде, (MgО)10 %
Сера, растворима в воде, (S)17 %
Хлор (Сl)

Калимаг (калий маг) - высокоэффективное калийно-магниевое удобрение.
Калимаг - гранулированное или порошковидное удобрение с розоватым или сероватым оттенком. Калимаг содержит в пересчете на сухое вещество: К2О - 26-30 %, MgO, соответственно, 4-6 %.
Совместное присутствие калия и магния в составе одного удобрения имеет важное агрономическое значение. Раздельное внесение калийных и магниевых удобрений ввиду неравномерности их распределения в почве снижает урожайность по сравнению с совместным их присутствием в составе удобрения калимаг.
Калимаг эффективно действует на всех почвах и под все основные сельскохозяйственные культуры. Особенно эффективно влияние удобрения калимаг для культур, продуктивной частью которых является вегетативная масса и корнеплоды – для капусты, зеленых овощей, свеклы, моркови, редиса, петрушки, сельдерея, и для всех кормовых культур, а также на лугах и пастбищах, благодаря полезному действию калия и магния.
Калий маг значительно повышает урожайность кормовых культур, возделываемых на зеленый корм и силос, на сенокосах и пастбищах, улучшая химический состав, питательность и поедаемость кормов.
Применительно к культурам картофеля, подсолнечника, кормовой свеклы, капусты, овса и рапса (как зимних кормов), силосных культур: смешанного посева «горох-овес-подсолнечник», применение калимага предпочтительнее стандартного хлористого калия, как в плане повышения урожайности, так и для повышения пищевой ценности культур. Растения подсолнечника и картофеля не накапливают натрий, а для овса, кормовой свеклы и капусты примесь натрия является полезной, присутствие магния значительно повышает пищевую ценность. Накопление хлор-иона в почве значительно меньше, чем при использовании низкопроцентных хлорсодержащих калийных солей.
Точные нормы внесения удобрения калимаг определяют с учетом обеспеченности почвы калием и его выноса запланированным урожаем. Известкование почв, внесение торфа, азотных и фосфорных удобрений, микроэлементов, при хорошей агротехнике, повышают действие калимагнезии.
Рациональное использование калимага в сельскохозяйственных предприятиях, фермерских и крестьянских хозяйствах, в любительском садоводстве и огородничестве позволяет повысить урожайность сельскохозяйственных культур и улучшить их качество.
Калимаг применяется осенью под основное внесение, а также весной под культивацию и корневую подкормку.

Сульфат калия, калий сернокислый — это ценное калийное удобрение без содержания хлора, физиологически кислое (рН-4), растворяется в воде. Рекомендуют вносить под все культуры, особенно чувствительные к хлору. Прекрасное удобрение для овощных культур, для применения в теплицах. Наличие серы делает это удобрение очень ценным для внесения под крестоцветные, бобовые и другие культуры, положительно реагирующие на удобрения с содержанием серы.

Калійні добрива

Продавец: СЕРВИСАГРО-УМАНЬ, ООО
Категория: Удобрения минеральные или химические калийные н.в.д.г.
Калійні добрива - одні з основних основні добрив, підвищують урожайність, якість і стійкість рослин. Містять калій, який позитивно впливає на... Все товары этого продавца (4)


г. Умань
(04744) 40621

Заказать

Калийные удобрения

Продавец: АКСИОМА-АГРО, ООО
Категория: Удобрения минеральные или химические калийные н.в.д.г.
Когда и как вносят калийные удобрения Калийные удобрения, как и фосфорные, обычно вносят осенью под перекопку почвы. При необходимости... Все товары этого продавца (3)


г. Черкассы
(067) 4707872

Заказать

Гумат Калия, ТМ Агрогумат - Базовый

Продавец: АЛЬЯНС "ЭКО", ООО
Категория: Удобрения минеральные или химические калийные н.в.д.г.
Применение препарата АгроГумат позволяет: Увеличить урожайность на 15-25 % на почвах разного уровня плодородия; Получить высокую... Все товары этого продавца (4)


Синельниковский р-н
(056) 4400040

Заказать

Гумат Калия, ТМ Агрогумат - Бор

Продавец: АЛЬЯНС "ЭКО", ООО
Категория: Удобрения минеральные или химические калийные н.в.д.г.
Применение препарата АгроГумат позволяет: Увеличить урожайность на 15-25 % на почвах разного уровня плодородия; Получить высокую... Все товары этого продавца (4)


Синельниковский р-н
(056) 4400040

Заказать