Реєстр підприємств

 

Система, яка в офіційній формі називається Єдиним державним реєстром підприємств України, є комплексом, що здійснює функції збору, накопичення та обробки інформації про підприємства усіх можливих форм власності, розташованих на території України, а також їхніх окремих підрозділів, таких як філіали, відокремлені підрозділи та представництва за кордоном. «Положенням про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України», затвердженим постановою Кабінету Міністрів у редакції від 22 червня 2005 року, регулюється правовий статус реєстру підприємств.

 

Також під реєстром підприємств можна розуміти велику кількість інформації, яка може підлягати систематизації та постійному оновленню. Ця інформація може бути закріплена на паперовому носії або ж, що найчастіше використовується в сучасному світі, в електронному вигляді, у вигляді бази даних. Умовно кажучи, користувач, якому потрібна певна інформація про підприємства з реєстру, може вибрати її з бази даних відповідно до свого запиту. База даних обробить запит і виведе необхідну інформацію з реєстру підприємств, яку запитував користувач.

 

 

Однією з цілей централізованого ведення та управління реєстром організацій та інших видів установ є забезпечення обліку установ усіх можливих форм власності в одному державному документі, ідентифікація суб'єктів Єдиного державного реєстру підприємств. У цьому контексті суб'єкти - це юридичні особи та окремі підрозділи юридичних осіб усіх існуючих форм власності та організаційно-правових форм господарювання, розташовані на території України та здійснюють свою діяльність відповідно до її законодавства. Для інфраструктури державної статистики такого роду реєстр установ України є дуже важливим компонентом, тому однією з мет реєстру підприємств є класифікація суб'єктів реєстру. Дуже важливими функціями реєстру підприємств є моніторинг діяльності підприємств, змінами в їхній економічній організації, заснуванням, приєднанням, розділенням господарюючих суб'єктів тощо, поліпшення статистичного обліку суб'єктів, створення та просування реєстрів учасників статистичних моніторингів, спільна, синхронізована робота з іншими органами державної влади та їх автоматизованими інформаційними системами.